MIDNICE Gallery
ABOUT
EXHIBITIONS
ARTISTS
NEWS
STORE
CONTACT
  • ตัวกิเลส ตัวกิเลส จิตพิมล เสรีรังสรรค์ | 130 x 110 cm | Mixed media
  • เสื่อมบริสุทธิ์ เสื่อมบริสุทธิ์ กัญญาภัค เลาหศรีสกุล | 60 x 80 cm | Acrylic on canvas
  • อัชฉรา อัชฉรา ประพจน์ คำจินดา | 150 x 150 cm | Oil on canvas

 


นิทรรศการ  "เสื่อม"  |  DETERIORATE
Student Art Contest and Exhibition
21 MARCH - 11 APRIL 2015

OPENING: 21 MARCH 2015   TIME: 07.00PM UNTIL LATE.

การประกวดผลงานศิลปะ หัวข้อ "เสื่อม"
     เนื่องด้วยมิตรไนซ์ แกลเลอรี่ พื้นที่ศิลปะที่ต้องการเปิดโอกาสให้แก่
เด็ก เยาวชน และศิลปินหน้าใหม่ ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ อย่าง
ไม่จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง
และนำผลงาน ที่ส่งเข้าประกวดมาจัดแสดงไว้ที่แกลเลอรี่ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งครั้งนี้ ได้ชวนเชิญเยาวชน และศิลปินหน้าใหม่อายุตั้งแต่ 15 - 23 ปี หรือที่กำลังศึกษาอยู่ร่วมส่ง
ผลงาน ในหัวข้อ "เสื่อม" โดยไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด
ภาพถ่าย หนังสั้น ฯลฯ และไม่จำกัดแนวความคิด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
และได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตัดสิน ดังนี้
      1. คุณปิยมาศ สังข์ทอง ผู้จัดการหอศิลป์ตาดู
      2. คุณประธาน โกมลหิรัณย์ นักเขียนและประสานงานด้านศิลปะ
       และวัฒนธรรม นิตยาสาร GoPlay
      3. คุณศิริรักษ์ จันทร ช่างภาพอิสระ 
      พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่
ผู้ชนะการประกวด ทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
      นางสาวจิตพิมล เสรีรังสรรค์
ชื่อผลงาน : ตัวกิเลส
แนวความคิด : ความเสื่อมคือความตกต่ำ ถดถอยไปในทางที่ไม่ดี
ไม่ว่าความเสื่อมนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด จะเป็นความเสื่อมทางด้านการ-
เมือง สถาบันครอบครัว การศึกษาสังคม  หรืออะไรก็ตามสิ่งที่ทำให้
ทุกอย่างนั้นเสื่อมได้ มันอยู่ในตัวของบุคคลนั่นคือ กิเลสที่แฝงอยู่ภายใน
จิตใจของมนุษย์ ความโลภ โกรธ หลงอันเป็นต้นต่อของการกระทำที่
จะนำความเสื่อมไปสู่สิ่งต่างๆ ซึ่งประเด็นที่ดิฉันต้องการนำเสนอคือ
ความเสื่อมทางศาสนา บุคคลผู้เป็นพระสงฆ์ตามที่ เห็นในข่าวสาร
พระมั่วสีกาบ้าง เมาบ้าง เสพยาบ้าง หรืออื่นๆ ส่งผลกระทบต่อภาพ
รวมทางศาสนา ทำให้ความเชื่อมั่นต่อศาสนา ลดน้อย ถอยลง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
      นางสาวกัญญาภัค เลาหศรีสกุล
ชื่อผลงาน : เสื่อมบริสุทธิ์
แนวความคิด : เด็กทุกคนที่เกิดมานั้นล้วน แต่ "บริสุทธิ์" พวกเขาเกิดมา
เพื่อมอบความสุขให้แก่ทุกคนที่ได้เห็น    หากแต่ผู้ใหญ่หรือสังคมกลับ
ตอบแทนพวกเขาด้วยความรุนแรง ความเสื่อมโทรมให้แก่เด็กๆทั้งหลาย ทำให้ความสดใสและบริสุทธิ์ของพวกเขานั้นหายไปสุดท้ายพวกเขาก็จะ
ถูกความเสื่อมเหล่านั้นค่อยๆ ทำร้ายและถูกกลืนหายไปในที่สุด

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
      นายประพจน์ คำจินดา
ชื่อผลงาน : อัชฉรา
แนวความคิด : ภายหลังความสุข ในช่วงเวลาที่เรามีความสุข  เราไม่รู้
ว่าที่จริงแล้วความสุขไม่อาจเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เราเห็นว่าสุขจะไปจบลงที่ทุกข์  ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเรากำลังถูก
ความสุขหลอกลวง    จนในที่สุดเราต้องตกลงไปอยู่ในความทุกข์ไป
ตราบนานแสนนาน

ชมภาพผลงานอื่นๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม FB Page : MIDNICE Gallery